Nasze Prawa Our Rights

Cześć

Jeśli zamierzasz kopiować, rozpowszechniać, pobierać, wysyłać grafiki, zdjęcia, obrazy, plakaty umieszczone na tej stronie zapoznaj się najpierw z naszymi prawami reprezentowanymi przez Creative Commons Polska.

Autorzy zastrzegają sobie prawo do tego, aby ich opublikowane prace miały wyraźny opis skąd pochodzą. W tym przypadku będzie to podanie nazwy, adresu strony internetowej http://znaker.com lub http://warszawa-sztuka-plakaty.znaker.com/ – w opisie do opublikowanych prac.

Creative Commons License
Plakaty z Warszawy by znaker.com is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska License.
Based on a work at warszawa-sztuka-plakaty.znaker.com.